Aan het woord: Mark Graafland van Bureau Kroner

Aan het woord: Mark Graafland van Bureau Kroner

‘Wij halen veel werk uit onze website en activiteiten op LinkedIn. Dat danken we vooral aan onze strategie. We delen niet alleen mooie plaatjes van projecten, maar dragen een boodschap uit. Hierdoor leest de website als een magazine.’

Kennis delen maakt bij Bureau Kroner een belangrijk deel uit van die strategie, vertelt directeur en architect Mark Graafland. ‘We zijn selectief in wat we delen via LinkedIn. En als we iets posten, zijn dat niet alleen plaatjes, maar volwaardige artikelen. Gebruiken anderen iets van onze site? Dan vinden we dat geen probleem. Het levert ons alleen maar exposure op. Ik ben ervoor om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen. Daarom ben ik ook voorzitter van de Lighthouse Club, een netwerkclub in de bouwsector waarin deze waarden centraal staan.’

Het thuiswerken belemmert de strategie van Bureau Kroner niet. Mark: ‘Wij zijn steeds actiever met participatietrajecten. Die trajecten voorlopen nu vaak online. Dit vraagt weliswaar om een nieuwe benaderingswijze, maar we hebben er goede ervaringen mee. Van online chatsessies met een klein groepje buurtbewoners tot grote groepssessies waarin mensen hun mening ventileren. Bovendien geeft thuiswerken mij persoonlijk ook nieuwe inzichten. Zo vind ik online vergaderingen nu een mooie extra optie, ook voor de toekomst. Terwijl het eerder nauwelijks gebeurde.’